Zmiany w organizacji ruchu kołowego w rejonie imprezy

Informujemy, że w związku z organizacją 7R CST MTB Gdynia Maratonu przewidziane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu w sąsiedztwie wydarzenia.

W dniu 12  czerwca 2022 r. zachodzi konieczność czasowych zmian na następujących ulicach:

– w godzinach  9:00–11:30 zamknięte zostaną:
ul. Stryjska na odcinku od ul. Olimpijskiej do Węzła Macieja Brzeskiego,
ul. Halicka na odcinku od ul. Stryjskiej do ul. Olkuskiej,
ul. Sportowa na odcinku ul. Olimpijskiej do ul. Wileńskiej, 
ul. Olkuska,

– w godzinach 9:00–17:00 zamknięte zostaną:
ul. Małokacka na odcinku od stacji benzynowej „Pod Żaglami” do ul. Olimpijskiej,

– w godzinach 8:00–17:00 zamknięte zostaną:
ul. Wołyńska,
ul. Olimpijska,
ul. Wileńska.

Aby zminimalizować utrudnienia ruch będzie przywracany możliwie szybko, po przejeździe ostatnich zawodników.

W dniach 7-12 czerwca zmniejszeniu ulega liczba miejsc parkingowych pomiędzy Gdynia Areną a Centrum Handlowym Riviera.

© made with 💚 by greenART